Галина Момчева
Варненски свободен университет
доц. д-р Галина Момчева
е ръководител на катедра "Информатика и икономика" във Варненски свободен университет и председател на управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна.
Член на СМБ (Съюз на математиците в България) и бивш член на ръководството на СМБ – Варна

В периода 1993 до 2004 г. е учител по информатика в МГ “Д-р П. Берон” - Варна.
от 2010 г е инициатор и ръководител на инициативата и работната група към ScratchBG свързана с:
- обучение по визуално програмиране с езици и среди за визуално програмиране;
- Инициатор и организатор на състезанието за извличане на данни за ученици и студенти Queryada

Участва в подготовка и провеждане на национални и регионални състезания и конференции по информатика. Към момента работата и вклчва обучение на студенти, учители и ученици.

Научни интереси:
програмиране, UI/UX, NUI, Data Science, семантични данни, прототипиране, социално мрежови анализи
Тодорка Глушкова
Пловдивски университет
Завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“. Учител по математика и компютърни науки от 1986 година. Преподавател в профилирани паралелки със засилено изучаване на информатика и информационни технологии. Притежава Първа Професионално-квалификационна степен.

"Учител на годината" за 2006г. Лауреат на почетното отличие "Неофит Рилски". Ръководител и координатор на международни и национални образователни проекти, свързани с интеграцията между средното и висшето образование. Участва в подготовка и провеждане на национални и регионални състезания и конференции по информационни технологии.

Преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Води курсове в бакалавърска и магистърска степен по Информационни системи, Бази от данни, .NET, Дискретна математика, Бизнес в интернет и др. Научните интереси са свързани с електронното обучение и възможностите за разработка на адаптивни интерактивни контекстно-чувствителни системи за електронно и дистанцинно обучение.
Росица Маринова
Concordia University of Edmonton
Росица Маринова е професор по математика и информатика в Concordia University of Edmonton (CUE). Тя има докторска степен по изчислителна и приложна математика, магистърска степен по математическо моделиране и бакалаварска степен по математика от Софийски университет “Климент Охридски”.

Преди да стане преподавател в CUE, д-р Маринова е работила като научен сътрудник и разработчик на приложения в софтуерна фирма в Канада и в правителствена изследователска лаборатория в Япония.

Нейният опит включва работа с ученици от средното училище, както и разработка на материали за извънкласна работа по математика. Носител е на многобройни награди и грантове за научни изследвания и работа с ученици.

В момента, д-р Маринова е главен организатор на Mathematical Kangaroo за Канада.