ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА ЗА VIII КЛАС