Първи уебинар


На 23-ти Май се проведе първия уебинар, организиран от Издателска Къща "Анубис" и Издателство "Булвест 2000". Лектори на уебинара са: Галина Момчева, Тодорка Глушкова и Росица Маринова. Темата е: "Иновации в съдържанието и обучението по Информатика 8. клас по новата учебна програма - 2017 г." Уебинарът е предназначен основно за преподаватели по инфофмратика от цялата страна, които желаят да се запознаят с концепцията на съдържанието, методиката и ресурсите, които са подготвени от авторите. Ако имате въпроси, възникващи след като сте гледали видеото от уебинара, не се колебайте да се свържете с авторите, за да получите отговори. Можете да се свържете с нас, като използвате формата за обратна връзка в страницата "контакти".
Picture

Нови знания

Първия етап при започването на всяка нова тема е получаването на нови знания по съответната тема.


Нови знания

Picture

Практика

Стъпка две е свързана с практически занимания, които имат за цел да представят практическата приложимост на получените нови теоретични познания.


Практика

Picture

Обобщение

В секцията за обобщение са изведени всички важни акценти, на които ученика следва да обърне внимание. Овладените знания и умения са гаранция за успешно продължаване на обучителния процес със следващите теми.


Обобщение

Picture

Контрол и оценка

В учебника са предвидени задачи за контрол и оценка, чрез които ученикът може сам да установи степента на усвояване на учебното съдържание.


Контрол и оценка

Благодарим ви за проявения интерес към информатиката и ви поздравяваме за избора на сфера, в която искате да се развивате и да придобивате знания. Изучаването на информатика не е лесен и кратък процес, но ви гарантираме, че ако сте мотивирани и амбициозни, ще бъдете доволни от резултатите си! През тази учебна година ще имате възможност да се уверите, че всичко, което научите, ще ви бъде практически полезно и ще създаде много нови възможности за разгръщане на потенциала ви в областта на информатиката. Този учебник е създаден с разбирането, че вие сте креативни и не спирате да се развивате, а темповете, с които го прави- те, зависят от възможностите, които ние ви предоставим.

 

В учебника по Информатика за 8. клас, са заложени примери и упражнения, чрез които ще имате възможност да програмирате, като използвате 4 програмни езика: Java, C#, JavaScript и Python. Учебникът съдържа четири раздела, като всеки от тях обогатява вашите теоретични познания и ви дава различни практически идеи и предизвикателства, с които да се справите. Следвайки уроците в учебника, вие ще се запознаете с основните понятия, използва- ни в информатиката и компютърните науки, и ще придобиете ясна представа какво правят програмистите, дизайнерите на потребителски интерфейси и разработчиците. Ще имате възможност да разработите собствен софтуерен проект във визуална среда, като сами си изберете програмен език, на който да го реализирате. Ще ви представим всички основни етапи при създаването на компютърни програми и ще поставим акцент върху потребителските интерфейси и проектирането им. Сигурни сме, че в края на юни ще имате идеи за собствени проекти и нужните знания, за да ги реализирате. Изучаването на учебния предмет информатика ви дава възможност да реализирате идеите си, да създавате екипи и да ви вдъхновят да стартирате нов бизнес, независимо от вашите години или опит. А за да направите това, трябва да продължите да учите и след осми клас по теми, разширяващи съдържанието на този учебник.

 

Бъдете упорити и мислете за всичко, което изучавате, като за инвестиция във вашата бъдеща кариера. Наша основна цел е да ви подкрепяме по време на цялото ви обучение в училище. За постигането ѝ сме подготвили уеб сайт, в който ще намерите всички ресурси, които са свързани с учебника, и много допълнителни материали, тестове и задачи. В сайта programmingatschool.com ще можете виртуално да се срещнете с авторите, представители на фирми от ИТ бизнеса, които ще споделят опита си с вас и ще ви дават полезни съвети за бъдещото ви развитие.