ПРЕДСТОИ ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Организираме второ издание на обучението за учители по Информатика и Информационни технологии. Отново, акценти в обучението са:
☑ Проектирането на графични интерфейси
☑ Откриване на грешки при проектиране на потребителски интерфейси
☑ Подобряване на потребителски интерфейси
☑ Оценка на графични потребителски интерфейси
☑ Оценка на знанията и уменията по потребителски интерфейси
☑ Инструменти за прототипиране, необходими за употреба в обучението по ИТ8.

Обучението " UI/UX за учители" е насочено към преподавателите по информатика и информационни технологии и ще се проведе в гр. Варна. Точните дати на обучението, зависят от Вас! Желаещите да се включат в обучението, могат да заявят предпочитан период в месеците юли и/или август. Всички заинтересовани от обучението, ще получат последваща информация относно предстоящото обучение.

ЗАЯВЕТЕ ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ОТ ВАС ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ОТ ТУК

НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА СЕРТИФИКАТ С 2 ECTS КРЕДИТА ИЛИ 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.
Ново обучение за учители

ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЕ ПО UI/UX ЗА УЧИТЕЛИ  ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ще се проведе:
- 30 Септември - 1 Октомври в ПЛОВДИВ

 

ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕТО СИ В ПРЕДСТОЯЩОТО ПОСЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ В ГР. ПЛОВДИВ ОТ ТУК 

На участниците в обучението се издава сертификат с 2 ECTS кредита или

1 квалификационен кредит.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА КУРСА СА ОГРАНИЧЕНИ!


 

ОБУЧЕНИЕ ПО UI/UX ЗА УЧИТЕЛИ  ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ще се проведе през м. юли 2017 г.


 

Обучението е насочено основно към учители по информатика и информационни технологии от професионални и профилирани гимназии в страната и ще се проведе в гр. Варна през м. юли 2017 г. и в гр. София през август.

Обучението е насочено основно към учители по информатика и информационни технологии от професионални и профилирани гимназии в страната и ще се проведе в гр. Варна през м. юли 2017 г. и в гр. София през август.

Учителите ще придобият и актуализират знанията си за:

- Прототипиране и оценка на графични потребителски интерфейси, което ще им помогне при оценката на работата на учениците.
- По време на тридневното обучение ще бъде представено съвременното приложение за оценка на потребителски интерфейси, като всеки учител ще получи материали, готови за употреба в клас.
- Разширявайки компетенциите на колегите, ще представим иновации в съдържанието и обучението по Информатика 8. клас, съобразно новата учебна програма и нови концепции и практики, приложими в ИТ бизнеса и в невромаркетинга.

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

☑ Проектиране на графични интерфейси
☑ Откриване на грешки при проектиране на потребителски интерфейси
☑ Подобряване на потребителски интерфейси
☑ Оценка на графични потребителски интерфейси
☑ Оценка на знанията и уменията по потребителски интерфейси
☑ Инструменти за прототипиране, необходими за употреба в обучението по ИТ8.

ЛЕКТОР НА ОБУЧЕНИЕТО Е

доц. д-р Галина Момчева e ръководител на катедра "Информатика и икономика" към ВСУ Черноризец Храбър, с десет годишен опит и като учител по информатика. Доц. Момчева обучава ученици и студенти по темите: UI/UX, NUI, "Cognitive Services" и др.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще се проведе през м. Юли 2017 г., както следва:

♦ Място на провеждане: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
♦ Старт на обучението: 21 юли 2017 г. - 13 часа
♦ Край на обучението 23 юли 2017 г. - 13 часа
♦ Общ брой часове: 20 часа
♦ Такса за участие в обучението: 80 лв.

На участниците в обучението се издава сертификат с 2 ECTS кредита или
1 квалификационен кредит.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Своето участие в обучението можете да заявите, като попълните формуляра, който ще намерите ТУК

ЗА ВЪПРОСИ:

доц. д-р Галина Момчева
/ ръководител катедра "Информатика и икономика" към ВСУ "Черноризец Храбър"/

e-mail: cse@vfu.bg | моб. тел. 0888 793 785


Първи уебинар

 

 

На 23 Май, 2017 г. се проведе първият уебинар, организиран от издателство Анубис-Булвест.
Лектори в уебинара са авторите на учебника:  Галина Момчева, Тодорка Глушкова и Росица Маринова.

Темата на уебинара е: 
"Иновации в съдържанието и обучението по Информатика 8. клас по новата учебна програма - 2017 г."

Уебинарът ще ви помогне да се запознаете с иновациите заложени в учебника и възможностите, които той предоставя за работа както на учениците, така и на учителите. Ще видите въпросите, задавани от колеги към авторите на учебника и съответните им отговори, отнасящи се до методиката на преподаване, създадените ресурси и др. 

Линк към уебинара, можете да намерите от ТУК.

 

учебник по информатика, галина момчева